ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนาคู"

(เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอภูพาน]]และ[[อำเภอเต่างอย]] ([[จังหวัดสกลนคร]])
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอดงหลวง]] ([[จังหวัดมุกดาหาร]]) และ[[อำเภอเขาวง]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอเขาวง]`และ[[อำเภอกุฉินารายณ์]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอห้วยผึ้ง]]
 
1,313

การแก้ไข