ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมยวดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอหนองพอก]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับอำเภอหนองพอกและ[[อำเภอโพนทอง]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอโพนทอง]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
1,306

การแก้ไข