ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหันคา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 เดือนที่ผ่านมา
 
== ประวัติ ==
อำเภอหันคาเดิมชื่อว่า '''อำเภอบ้านเชี่ยนเชี้ยน''' ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2470]] ได้ย้ายมาตั้งที่แห่งใหม่ ณ ตลาดหันคา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น '''อำเภอหันคา''' เหตุที่เรียกว่า "หันคา" มีที่มาประการแรก คือ มีตำนานเล่าว่ามีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มาล่มขวางลำน้ำในลักษณะหันและคาตรงบริเวณท่าบ้านหลวงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ และประการที่สองมาจากคำว่า "ลานคา" ตามลักษณะพื้นที่ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่ราบกว้าง มีหญ้าคาขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
ผู้ใช้นิรนาม