ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมหมาย กองวิสัยสุข"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 1 ต.ค. 2559 - ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
* รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
* 15 พ.ย. 2553 - รองผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติภูธรภาค 5
* ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
 
1,785

การแก้ไข