ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเลิงนกทา"

อำเภอเลิงนกทา มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน 5 สาย คือ
* {{ป้ายทางหลวง|H|212}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212]] (ถนนชยางกูร)
* {{ป้ายทางหลวง|H|2047}} ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2047 (ถนนสี่แยกห้วยยางกุดโจด-บ้านกุดแห่)
* {{ป้ายทางหลวง|H|2116}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116]] (ถนนยางตลาด-ดอนตาล)
* {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] (ถนนวารีราชเดช) โดยถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงเอเชียสาย 121