ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 292"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ปลายทาง = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23|ทล.23]] ใน [[อำเภอเมืองยโสธร|อ.เมืองยโสธร]] [[จังหวัดยโสธร|จ.ยโสธร]]
|แยกสำคัญ =
* {{ป้ายทางหลวงAH|H121|2169T}} แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|202}} แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]]
}}