ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8324067 สร้างโดย เวฟ เด็กพัทยาเมืองพัทยา5 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
=== ครองราชย์ ===
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประชวรพระโสภะอยู่ 3 ปีก็เสด็จสวรรคต<ref>[https://vajirayana.org/พระราชวิจารณ์-จดหมายเหตุความทรงจำ/๑๓๑-๒๒๔ พระราชวิจารณ์ จดหมายเหตุความทรงจำ], ข้อ 222</ref>ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 ขณะมีพระชนมายุได้ 73 พรรษา นับเวลาในการเสด็จครองราชย์ได้นานถึง 27 ปี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงได้สำเร็จราชการแผ่นดินต่อมา เมื่อจัดการพระบรมศพเสร็จแล้ว พระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางและพระราชาคณะจึงกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นผ่านพิภพ<ref>[https://vajirayana.org/พระราชพงษาวดาร-กรุงรัตนโกสินทร-รัชกาลที่-๒/๑-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่-๑-สวรรคต พระราชพงษาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ : ๑. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑ สวรรคต]</ref>
 
ต่อมาวันที่ 10 กันยายน พบหนังสือฟ้องว่า[[หม่อมเหม็น|เจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิต]]กับพวกร่วมกันคิดการขบถ ไต่สวนแล้วโปรดให้ประหารชีวิตทั้งหมดในวันที่ 13 กันยายน<ref>[https://vajirayana.org/พระราชพงษาวดาร-กรุงรัตนโกสินทร-รัชกาลที่-๒/๔-เกิดเหตุเรื่องเจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิต พระราชพงษาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ : ๔. เกิดเหตุเรื่องเจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิต]</ref>
127

การแก้ไข