ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลนาฏราช สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม"

|[[สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]
|-
|}<br />
 
== สรุปรายชื่อผู้เข้าชิงและผู้ชนะ ==
 
=== รายชื่อผู้เข้าชิง ===
จำนวนนักลำดับภาพ 12 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 2 ครั้ง
{| class="wikitable"
!จำนวนรายชื่อเข้าชิง
!นักลำดับภาพ
|-
|6
|ณรงค์ ประกิตสุวรรณ
|-
|5
|ธนอรรถ กาสุริยะ
|-
|4
|กลินท์ ทับทรวง
|-
| rowspan="3" |3
|วัชระ หงสยาภรณ์
|-
|จินตนา เงินเจือ
|-
|วิโรจน์ ภุมวิภาธน์
|-
| rowspan="6" |2
|บุญทวี สิทธิ์ศักดิ์
|-
|เสาวณิต สันตติวงษ์ไชย
|-
|วันชัย แฝงกลาง
|-
|บุญยนุช ใจศิริสวย
|-
|ศศิมาภรณ์ แสนใจ
|-
|Foolhouse Production
|}
 
=== รายชื่อผู้ชนะ ===
จำนวนนักลำดับภาพ 3 คน ที่ได้รับรางวัลมากกว่า 2 ครั้ง
{| class="wikitable"
!จำนวนรางวัลที่ได้รับ
!นักลำดับภาพ
|-
| rowspan="3" |2
|ธนอรรถ กาสุริยะ
|-
|วิโรจน์ ภุมวิภาธน์
|-
|เสาวณิต สันตติวงษ์ไชย
|}
 
652

การแก้ไข