ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลนาฏราช สาขากำกับศิลป์ยอดเยี่ยม"

|บุญสมพงศ์ คำหอม
|[[สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]
|-
|}<br />
 
== สรุปรายชื่อผู้เข้าชิงและผู้ชนะ ==
 
=== รายชื่อผู้เข้าชิง ===
จำนวนนักกำกับศิลป์ 9 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 2 ครั้ง
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! scope="col" |จำนวนรายชื่อเข้าชิง
! scope="col" |นักกำกับศิลป์
|-
| style="text-align:center;" |5
|จิรเดช ทัศนศร
|-
|4
|ณรงค์ อยู่บำรุง
|-
| rowspan="2" |3
|วัชรายุธ์ บำเรอญาติ
|-
|ณัฐสันต์ ชีโพธิ์
|-
| rowspan="5" style="text-align:center;" |2
|ประมาณ อิ่มรัตนะ
|-
|อัครา จันทรา
|-
|สรยุทธ สันธิ
|-
|ศรัณย์นนท์ ผันอากาศ
|-
|ไพศาล เพชรเอง
|-
|}
 
=== รายชื่อผู้ชนะ ===
จำนวนนักกำกับศิลป์ 2 คน ที่ได้รับรางวัลมากกว่า 2 ครั้ง
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! scope="col" |จำนวนรางวัลที่ได้รับ
! scope="col" |นักกำกับศิลป์
|-
| rowspan="1" style="text-align:center;" |3
|ณรงค์ อยู่บำรุง
|-
|2
|ประมาณ อิ่มรัตนะ
|}
<br />
==อ้างอิง==
*http://natarajaawards.com/nataraj_news_detail.asp?nID=22
652

การแก้ไข