ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:ผช. นวนนท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
-- [[ผู้ใช้:New user message|New user message]] ([[คุยกับผู้ใช้:New user message|คุย]]) 17:57, 8 มิถุนายน 2562 (ICT)
 
==ข้อมูลเท็จ==
การนำข้อมูลอันเป็นเท็จใส่ในระบบคอมพิวเตอร์อาจทำให้มีความผิดตามกฎหมายได้นะครับ ศาสตราจารย์พิเศษเป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ตามที่เสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย แต่หากคุณเกิด 16 สิงหาคม 2547 ดังที่อ้างจริง เป็นไปไม่ได้ที่สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งให้คนที่อายุยังไม่ครบ 15 ปีเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ดังนั้นขอให้นำข้อมูลอันเป็นเท็จออกด้วย และไปทำการบ้านจะดีกว่าครับ --[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/210.1.21.126|210.1.21.126]] 16:06, 28 มิถุนายน 2562 (+07)
ผู้ใช้นิรนาม