ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้ามเนื้อแอนโคเนียส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
{{กล่องข้อมูล กล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายคนมีขนาดใหญ่
| Name = กล้ามเนื้อแอนโคเนียส<br> (Anconeus muscle)
| Latin = musculus anconeus
| GraySubject = 125396
| GrayPage = 454694
| Image = Gray1232.png
| Caption = แผ่นเป็นสี่เหลี่ยมมีกล้ามเนื้อมัดทุกตำแหน่ง ('''กล้ามเนื้อแอนโคเนียส'''อยู่ตรงกลางด้านล่างที่แผ่นของมนุษย​์)
| Image2 = Musculusanconeus2.png
| Caption2 = กล้ามเนื้อชั้นตื้นของปลายแขน ('''กล้ามเนื้อแอนโคเนียส'''แสดงด้วยสีแดงเข้ม)
376

การแก้ไข