ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การขับถ่าย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
* [[การถ่ายปัสสาวะ]] (Urination)
* [[การขับเหงื่อ]] (Perspiration)
* [[การถ่ายอุจจาระ]] (Defecation)ตอนนี้
* [[การหายใจ]] (Respiration)
 
376

การแก้ไข