ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 292"

{{ทางแยก
| ต่อ = yes
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] ไป [[อำเภอเสลภูมิ|อ.เสลภูมิ]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด|จ.ร้อยเอ็ด]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
| กม. = 1+900
| ชื่อ = แยกตับเต่า
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] ไป [[อำเภอเลิงนกทา|อ.เลิงนกทา]] [[จังหวัดมุกดาหาร|จ.มุกดาหาร]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
| กม. = 2+900
| ชื่อ = แยกน้ำคำน้อย
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|R|ยส.2018}} [[ทางหลวงชนบท ยส.2018]] ไป [[อำเภอกุดชุม|อ.กุดชุม]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|R|ยส.2018}} [[ทางหลวงชนบท ยส.2018]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
| กม. = 6+800
| ชื่อ = แยกดอนมะยาง
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|202}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]] ไป [[อำเภอป่าติ้ว|อ.ป่าติ้ว]] [[จังหวัดอำนาจเจริญ|จ.อำนาจเจริญ]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2477}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2477]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
| กม. = 8+191
| ชื่อ = แยกศาลาแดง
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] ไป [[อำเภอคำเขื่อนแก้ว|อ.คำเขื่อนแก้ว]] [[จังหวัดอุบลราชธานี|จ.อุบลราชธานี]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
1,248

การแก้ไข