ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงพื้นเมือง"

ย้อนการแก้ไขที่ 8369122 สร้างโดย 101.108.84.199 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 8369122 สร้างโดย 101.108.84.199 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''เพลงพื้นเมือง''' หมายถึง เพลงที่ถูกแต่งขึ้นโดยส่วนมากจะร้องต่อๆกันมา โดยไม่ทราบคนแต่งที่แท้จริง และ ใช้ร้องรำทำเพลงเพื่อความสนุกสนาน ส่วนมาก รายละเอียดของเพลงท้องถิ่นนี้ มักจะเกิดขึ้นจาก ประเพณี กิจวัตรประจำวัน อาชีพ เป็นต้น
 
== เพลงพื้นบ้านพื้นเมืองในประเทศไทย ==
{{ดูเพิ่มที่|เพลงพื้นเมืองในประเทศไทย}}
 
เพลงพื้นบ้านพื้นเมืองในประเทศไทยนั้น ได้มีการสันนิษฐานว่า เพลงพื้นบ้านนั้น ได้เกิดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้ว ตามที่ปรากฏใน ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ว่า "อันราชประเพณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงประพฤติมาแต่ก่อน ถ้าทอดพระเนตรชักโคมลอยแล้ว ก็เสด็จทางเรือพระที่นั่งไปถวายดอกไม้เพลิง บูชาพระรัตนตรัยทุกพระอารามหลวง… แล้วก็ทอดพระเนตรทรงฟังประชาชนชายหญิงร้องรำเล่นนักขัตฤกษ์ เป็นการมหรสพต่างๆ "
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม