ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/กรุ 28"

ผมไม่สามารถแสดงเหตุผลคัดค้านการแจ้งลบได้ครับ {{ไม่ได้ลงชื่อ|Vacgo|22:27, 25 มิถุนายน 2562 (ICT)}}
: เพิ่มให้แล้วครับ --[[ผู้ใช้:Wedjet|Wedjet]] ([[คุยกับผู้ใช้:Wedjet|คุย]]) 22:50, 25 มิถุนายน 2562 (+07)
 
==พิจารณาแก้ไข Title Blacklist==
เนื่องจากบทความ [https://th.wikipedia.org/wiki/Special:Log?page=ฐิฏา_รังสิตพล_มานิตกุล ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล] ถูกลบมาไม่น้อยกว่าสี่ครั้งแล้วเนื่องจากไม่มีการปรับปรุง (ดูเพิ่มที่ [[ผู้ใช้:22sep/กระบะทราย]]) แต่พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้พยายามใช้ประโยชน์จากนามสกุลเมื่อสมรสและการเปลี่ยนชื่อของบุคคลในบทความ และพยายามเลี่ยงไปสร้างบทความไว้ในชื่อ "ฐิติยา รังสิตพล" แทน จึงขอให้ผู้ดูแลพิจารณาแก้ไข [[มีเดียวิกิ:Titleblacklist]] เพื่อป้องกันกรณี จาก
<pre>.*ฐิฏา.*รังสิตพล.*มานิตกุล.*</pre>
เป็น
<pre>
.*รังสิตพล.*
.*มานิตกุล.*
.*Rangsitpol.*
.*Manitkul.*
</pre>
แทน คาดว่าจะป้องกันการหลบเลี่ยงได้สักระยะหนึ่งครับ ทั้งนี้ ไม่เป็นการส่งผลกระทบต่อหน้า [[สุขวิช รังสิตพล]] ผู้เป็นบิดาเนื่องจากมีหน้าอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ขอให้ผู้ดูแลและผู้ใช้อื่นร่วมเฝ่าระวังบทความในตระกูลดังกล่าวไว้ด้วย ขอบคุณครับ --[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/210.1.21.126|210.1.21.126]] 12:22, 26 มิถุนายน 2562 (ICT)
ผู้ใช้นิรนาม