ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศีล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 5:
 
ความหมายของศีลนั้นแปลได้หลายความหมาย โดยศัพท์แปลว่า ความปกติกายวาจา กล่าวคือความปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ, ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว, ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ และยังมักใช้เป็นคำเรียกอย่างง่ายสำหรับคำว่า "[[อธิศีลสิกขา]]" อันได้แก่ข้อปฏิบัติขั้นต้นเพื่อการฝึกตนในทางพระพุทธศาสนาด้วย.
 
'''ศีล แปลว่า ปกติ'''
 
''มนุษย์ทุกคนควรมีความปกติ 5 อย่าง''
 
คนปกติ 100% จะมีศีล 5 ข้อครบถ้วน
 
คนปกติ 80% จะมีศีล 4 ข้อ หย่อน 1
 
คนปกติ 60% จะมีศีล 3 ข้อ หย่อน 2
 
คนปกติ 40% จะมีศีล 2 ข้อ หย่อน 3
 
คนปกติ 20% จะมีศีล 1 ข้อ หย่อน 4
 
คนมิปกติ 0% จะผิดศีลทุกข้อ หย่อน 5
 
== ระดับของศีลในทางพระพุทธศาสนา ==
Line 26 ⟶ 10:
 
# [[ปัญจศีล]] (ศีล 5) หรือเรียกว่านิจจศีล (คือถือเนื่องนิจจ์)
#
# [[อาชีวัฏฐมกศีล]] (ศีลกุศลกรรมบท 10) หรือเรียกว่าอาทิพรหมจริยาศีล (หรือเรียกอีกอย่างว่า นวศีล)
# [[อัฏฐศีล]] (ศีล 8) หรือเรียกว่าอุโบสถศีล (ศีลอุโบสถ)
185,979

การแก้ไข