ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุวรรณปางคำ"

* ไม่ปรากฏพระนามพระชายา มีพระโอรส และพระธิดา 5 องค์ คือ
# [[พระสุนทรราชวงศา (เจ้าคำสิงห์)|เจ้าคำสิงห์]] ต่อมาเป็นที่[[พระสุนทรราชวงศา (เจ้าคำสิงห์)]] เจ้าผู้ครองเมือง[[จังหวัดยโสธร|ยศสุนทรประเทศราช]] พระองค์ที่ 1
# [[พระสุนทรราชวงศาฯ (เจ้าฝ่ายบุต)|เจ้าฝ่ายบุต]] ต่อมาเป็นที่[[พระสุนทรราชวงศาฯ (เจ้าฝ่ายบุต)]] เจ้าผู้ครองเมืองจังหวัดยโสธร|ยศสุนทรประเทศราช พระองค์ที่ 3 และเจ้าผู้ครองเมือง[[นครพนม]]
# เจ้านางแดง
# เจ้านางไทย