ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเลิงนกทา"

* [[รพ.สต.สร้างมิ่ง|รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง]]
 
== สถานที่ท่องเที่ยว ==
[[ไฟล์:พุทธอุทยานภูสูง.jpg|thumb|พุทธอุทยานภูสูง|300px]]
* [[อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว]] บ้านช่องเม็ก ตำบลบุ่งค้า
* สวนสาธารณะหนองสองห้อง ตำบลสามแยก