ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเลิงนกทา"

* ศูนย์บริการ TOT เลิงนกทา
[[ไฟล์:พุทธอุทยานภูสูง.jpg|thumb|พุทธอุทยานภูสูง|300px]]
 
== สถานที่ท่องเที่ยว ==
* [[อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว]] บ้านช่องเม็ก ตำบลบุ่งค้า
* สวนสาธารณะหนองสองห้อง ตำบลสามแยก
* ภูถ้ำพระ บ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่
* ภูตากแดด บ้านโนนแดง ตำบลห้องแซง
* หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทห้องแซง ตำบลห้องแซง
* วัดพรหมวิหาร บ้านเลิงนกทาเก่า ตำบลสวาท
* วัดป่าวังน้ำทิพย์ วัดม่วงกาซัง ตำบลสวาท
* [[วัดป่าสุนทราราม]] บ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่
* วัดมิสกวัน บ้านม่วงกาชัง ตำบลสวาท
* บึงสำราญชัย บ้านม่วงกาชัง ตำบลสวาท
* ภูจันทร์ บ้านหนองแคนน้อย ตำบลบุ่งค้า
* พุทธอุทยานภูสูง บ้านหนองแคนน้อย ตำบลบุ่งค้า
* อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก บ้านป่าขี้ยาง ตำบลบุ่งค้า
* อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน บ้านหนองบึง ตำบลห้องแซง
* อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน บ้านศรีสว่าง ตำบลศรีแก้ว
* สะพานไม้ห้วยสะแบก บ้านห้วยสะแบก ตำบลโคกสำราญ
* โครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลกุดแห่
* ห้วยหินลาด บ้านโนนหาด ตำบลสร้างมื่ง
* น้ำตกหินโข บ้านช่องเม็ก ตำบลบุ่งค้า
 
== การศาสนา ==