ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Ploubok"

เพิ่มสารต้อนรับในหน้าคุยของผู้ใช้ใหม่
(เพิ่มสารต้อนรับในหน้าคุยของผู้ใช้ใหม่)
(ไม่แตกต่าง)
276,492

การแก้ไข