ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนนิตโย"

| ชื่อ =
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|212}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212|ถนนสุนทรวิจิตร]] ไป [[จังหวัดบึงกาฬ]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|212}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมาเลขหมายเลข 212|ถนนสุนทรวิจิตร]] ไป [[จังหวัดมุกดาหาร]]
}}
{{ทางแยก/จบ}}
ผู้ใช้นิรนาม