ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

แก้ไขคำผิด
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แก้ไขคำผิด)
|แผนที่_บรรยาย =
|สโลแกน=พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี}}
'''สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ''' ('''สวทช.''' หรือ NSTDA) เป็นองค์การมหาชน<ref>[http://po.opdc.go.th/org2.php?cat_id=2 องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ]</ref>หน่วยงานในกำกับของ[[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]] มีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตามมาตรมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2534<ref name="racha">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/240/100.PDF พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 204ก ฉบับพิเศษ</ref>
 
== ผู้อำนวยการ ==
* [[โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว]] (TAIST-Tokyo Tech)
 
==ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชพาณิชย์==
 
สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาภายใต้การดำเนินการของนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติ โดยมีผลงานวิจัยจำนวนมาก ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่<ref>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2553. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.</ref>
6,453

การแก้ไข