ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธโสธร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{รายการอ้างอิง}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ https://twitter.com/dejdanaisupa/status/1143145063528034304 ]]
[[หมวดหมู่:พระพุทธรูปในจังหวัดฉะเชิงเทรา|พุทธโสธร]]
[[หมวดหมู่:พระพุทธรูปปางสมาธิ|พุทธโสธร]]
4

การแก้ไข