ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธโสธร"

ข้อมูลจากการตรวจสอบภายในหลวงพ่อโสธรโดยกรมศิลปากร พบว่า หลวงพ่อโสธรประกอบขึ้นจากหินทรายแปดชิ้น แล้วพอกปูนทับเป็นองค์ จากวัสดุที่ใช้ และพุทธศิลป์ พบว่าเป็นศิลปะอยุธยาตอนต้น (ต่างจากตำนานที่เป็นพระเหนือ) (ภาพจากหนังสือพระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์)
(ข้อมูลจากการตรวจสอบภายในหลวงพ่อโสธรโดยกรมศิลปากร พบว่า หลวงพ่อโสธรประกอบขึ้นจากหินทรายแปดชิ้น แล้วพอกปูนทับเป็นองค์ จากวัสดุที่ใช้ และพุทธศิลป์ พบว่าเป็นศิลปะอยุธยาตอนต้น (ต่างจากตำนานที่เป็นพระเหนือ) (ภาพจากหนังสือพระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''หลวงพ่อโสธร''' หรือ '''หลวงพ่อพระพุทธโสธร''' เป็น[[พระพุทธรูป]]สำคัญของ[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]] ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ[[วัดโสธรวรารามวรวิหาร]] [[อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา|อำเภอเมือง]] จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปหินทรายข้อมูลจากการตรวจสอบภายในหลวงพ่อโสธรโดยกรมศิลปากร 11พบว่า หลวงพ่อโสธรประกอบขึ้นจากหินทรายแปดชิ้น สมัยอยุธยาตอนต้น หน้าตักกว้างประมาณ 1 ศอกเศษ เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางสมาธิ พระพักตร์ค่อนข้างกลมแป้น พระขนงโก่งเล็กน้อย พระเนตรเล็กหรี่ เหลือบลงต่ำ พระโอษฐ์เล็ก สีพระพักตร์ขรึมแบบอยุธยา ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร แต่ได้เสริมแต่งขึ้นจากเดิมโดยแล้วพอกปูนในภายหลังและลงรักปิดทองให้ทับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 3 ศอก 5 นิ้ว ศิลปะล้านช้าง (ปัจจุบันกะเทาะปูนออกแล้ว)องค์
 
จากวัสดุที่ใช้ และพุทธศิลป์ พบว่าเป็นศิลปะอยุธยาตอนต้น (ต่างจากตำนานที่เป็นพระเหนือ)
 
(ภาพจากหนังสือพระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์)
 
== พุทธลักษณะ ==
4

การแก้ไข