ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| พระราชชนก = [[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]]
| พระราชชนนี =
| พระมเหสี = Pip stupidไม่ทราบพระนาม
| พระราชโอรส/ธิดา =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]]
ผู้ใช้นิรนาม