ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลีเมนต์ โวโรชีลอฟ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| office2 = ผู้ตรวจการประชาชนเพื่อการป้องกันแห่งสหภาพโซเวียต
| 1blankname2 = นายกรัฐมนตรี
| 1namedata2 = [[Nikolaiนิโคไล Podvoiskyป็อดวอิสกี]]<br>[[วยาเชสลาฟ โมโลตอฟ]]
| term_start2 = 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
| term_end2 = 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2483
ผู้ใช้นิรนาม