ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ==
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งหมด 1629 คน ซึ่งนับว่ามากที่สุดนับตั้งแต่จัดการเลือกตั้ง มีผู้สมัคร ทั้งที่สังกัด[[พรรคการเมือง]]และไม่สังกัดพรรคการเมือง โดยมีผู้สมัครที่น่าสนใจ อาทิ:<ref>http://digi.library.tu.ac.th/thesis/po/0640/09CHAPTER_3.pdf</ref>
 
*[[อากร ฮุนตระกูล]] (ผู้สมัครอิสระ) – [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร]] (กันยายน 2535-2538) (หมายเลข 2)
* [[วรัญชัย โชคชนะ]] (กลุ่มพิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชน) – นักกิจกรรมทางการเมือง (หมายเลข 1)
*[[วรัญชัย โชคชนะ]] (ผู้สมัครอิสระ) – นักกิจกรรมทางการเมือง (หมายเลข 3)
* [[ประวิทย์ รุจิรวงศ์]] ([[พรรคประชาธิปัตย์]]) – ประธานสภากรุงเทพมหานคร (2530-2532) (หมายเลข 2)
*[[จำลอง ศรีเมือง|พลตรี จำลอง ศรีเมือง]] ([[พรรคพลังธรรม]]) – [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร]] (มีนาคม 2535-2538), [[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] (2528-2535) (หมายเลข 4)
* นิยม ปุราคำ ([[พรรคมวลชน]])<ref>http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/29476/8/Pakakul_si_ch1.pdf</ref> – อดีตเลขาธิการ[[สำนักงานสถิติแห่งชาติ|สถิติแห่งชาติ]] (2527-2532) (หมายเลข 4)
*[[พิจิตต รัตตกุล]] (กลุ่มมดงาน) – อดีต [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ พลังงาน]] และ [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร]] (2526-2531) โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก [[พรรคประชาธิปัตย์]] อีกด้วย โดยทางพรรค ไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเลย (หมายเลข 5)
* [[จำลอง ศรีเมือง|พลตรี จำลอง ศรีเมือง]] ([[พรรคพลังธรรม]]) – [[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] (2528-2533) โดยในครั้งนี้ พลตรี จำลอง ลงสมัครในนามพรรคการเมือง คือ พรรคพลังธรรม ที่พลตรี จำลองเอง ก่อตั้งขึ้น (หมายเลข 5)
*[[กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา|ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา]] ([[พรรคประชากรไทย]]) – [[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] (2535-2539) เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคพลังธรรมมีประสงค์จะส่ง พลตรี จำลอง ลงสมัครในนามพรรค ทำให้ ร้อยเอก กฤษฎา ลาออกจากพรรค และ ได้รับการเทียบเชิญจากทางพรรคประชากรไทย ให้ลงสมัครในนามของพรรค (หมายเลข 6)
* [[เดโช สวนานนท์]] ([[พรรคประชากรไทย]]) – [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร#%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88 14%E2%80%9315; %E0%B8%9E.%E0%B8%A8. 2526%E2%80%932529|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 2529]] และ อดีตอธิบดี [[กรมศิลปากร]] (หมายเลข 6)
* สมิตร สมิทธินันท์ (ผู้สมัครอิสระ) – นักกิจกรรมทางการเมือง (หมายเลข 711)
* [[ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร]] (ขบวนการรัฐบุรุษ) – นักกิจกรรมทางการเมือง หนึ่งใน "13 ขบถ รัฐธรรมนูญ" และ สมาชิก [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2516|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2516]] (หมายเลข 8)
* [[เชาวรินธร์ ลัทธศักดิ์ศิริ|ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ]] (ผู้สมัครอิสระ) – [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 2522-2529]] (หมายเลข 9)
* พันตำรวจตรี อนันต์ เสนาขันธ์ (คณะเทอดไทยเพื่อกรุงเทพมหานคร) – นักกิจกรรมทางการเมือง และ อดีตข้าราชการตำรวจ (หมายเลข 16)
 
== ผลการเลือกตั้ง ==
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้มีผู้สมัครทั้งสังกัด[[พรรคการเมือง]]และอิสระ ได้แก่ ดร.[[พิจิตต รัตตกุล]] ผู้สมัครอิสระ ที่[[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535|เคยลงเลือกตั้งมาแล้วในปี พ.ศ. 2535]] ในสังกัด[[พรรคประชาธิปัตย์]], และนาย[[อากร ฮุนตระกูล]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] (ส.ส.) [[กรุงเทพมหานคร]] [[พรรคพลังธรรม]] ซึ่งลงอิสระ ขณะที่ พลตรี [[จำลอง ศรีเมือง]] อดีตผู้ว่าฯ 2 สมัย ก็ได้ตัดสินใจลงรับสมัครอีกครั้ง เป็นสมัยที่ 3 ในสังกัดพรรคพลังธรรม ส่วน ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา อดีตผู้ว่าฯ ซึ่งเดิมสังกัดพรรคพลังธรรมนั้น เมื่อ พล.ต.จำลอง ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคประสงค์จะลงสมัคร จึงจำเป็นต้องหลีกทางออกมา ประจวบกับทางพรรคประชากรไทยของ นายสมัคร สุนทรเวช ยังไม่มีตัวผู้สมัครที่เหมาะสม จึงได้เชิญ ร.อ.กฤษฎา มาลงสมัครในนามพรรค แต่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคแต่อย่างใด
'''ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539'''
{| class="wikitable"
!หมายเลข
!ผู้สมัคร
!สังกัด
!คะแนนเสียง
|-
|'''5'''
|[[พิจิตต รัตตกุล|'''พิจิตต รัตตกุล''']]
|'''กลุ่มมดงาน'''
|'''764,994'''
|-
|4
|[[จำลอง ศรีเมือง|พลตรี จำลอง ศรีเมือง]]
|[[พรรคพลังธรรม]]
|514,401
|-
|6
|[[กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา|ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา]]
|[[พรรคประชากรไทย]]
|244,002
|-
|2
|[[อากร ฮุนตระกูล]]
|ผู้สมัครอิสระ
|29,084
|-
|3
|[[วรัญชัย โชคชนะ]]
|ผู้สมัครอิสระ
|1,011
|-
|11
|สมิตร สมิทธินันท์
|ผู้สมัครอิสระ
|616
|-
|1
|ดำริห์ รินวงษ์
|ผู้สมัครอิสระ
|581
|-
|9
|พันตำรวจโท สุธี สุทธิศิริวัฒนะ
|ผู้สมัครอิสระ
|522
|-
|7
|บุญญสิฐ สอนชัด
|ผู้สมัครอิสระ
|504
|-
|13
|พันตำรวจเอก กำพล ยุทธสารประสิทธิ์
|ผู้สมัครอิสระ
|390
|-
|11
|รัก พจนะไพบูลย์
|ผู้สมัครอิสระ
|295
|-
|29
|มานิตย์ มาทวิมล
|ผู้สมัครอิสระ
|280
|-
|24
|สิบเอก สุวัจน์ ดาราฤกษ์
|ผู้สมัครอิสระ
|224
|-
|25
|สัญชัย เตียงพาณิชย์
|ผู้สมัครอิสระ
|207
|-
|15
|ศุภชัย สิทธิเลิศประสิทธิ์
|ผู้สมัครอิสระ
|176
|-
|16
|พันตำรวจตรี สุขุม พันธุ์เพ็ง
|ผู้สมัครอิสระ
|148
|-
|8
|วารินทร์ สินสูงสุด
|ผู้สมัครอิสระ
|144
|-
|14
|สถิต พุทธจักรวาล
|ผู้สมัครอิสระ
|134
|-
|12
|ธีเกียรติ ไม้ไทย
|ผู้สมัครอิสระ
|133
|-
|10
|เทอดชน ถนอมวงศ์
|ผู้สมัครอิสระ
|101
|-
|20
|บุญช่วย วัฒนาวงศ์
|ผู้สมัครอิสระ
|96
|-
|28
|หม่อมราชวงศ์ นิตยจักร จักรพันธุ์
|ผู้สมัครอิสระ
|87
|-
|21
|ณัฐวิคม สิริอุไรกุล
|ผู้สมัครอิสระ
|66
|-
|26
|ศิลป วรรณปักษ์
|ผู้สมัครอิสระ
|65
|-
|18
|สุชาติ เกิดผล
|ผู้สมัครอิสระ
|64
|-
|19
|ชูศักดิ์ วรัคคกุล
|ผู้สมัครอิสระ
|59
|-
|27
|ไอศูรย์ หมั่นรักเรียน
|ผู้สมัครอิสระ
|57
|-
|23
|สอ เชื้อโพธิ์หัก
|ผู้สมัครอิสระ
|51
|-
|22
|พินิจ สกุลพราหมณ์
|ผู้สมัครอิสระ
|40
|-
| colspan="3" |รวมคะแนนเสียงที่ให้ผู้สมัครทั้งหมด
|1,558,532
|-
| colspan="3" |''บัตรเสีย''
|N/A
|-
| colspan="3" |'''รวม'''
|'''1,558,532'''
|-
| colspan="4" |ข้อมูล: <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/048/23.PDF ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร], เล่ม 113, ตอนที่ 48 ง, วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2539, หน้า 23</ref>
|}
 
== ปฏิกิริยาหลังจากการเลือกตั้ง ==
โดยการเลือกตั้งมีขึ้นใน[[วันอาทิตย์]]ที่ [[2 มิถุนายน]] ปีเดียวกัน ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า ดร.พิจิตต ที่หาเสียงโดยชูนโยบายด้าน[[สิ่งแวดล้อม]] และต้าน[[มลพิษ]]ทาง[[อากาศ]] ได้รับเลือกด้วยคะแนน 768,994 คะแนน คิดเป็น[[ร้อยละ]] 43.53<ref>[http://www.manager.co.th/politics/electionBK3.aspx สถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จาก[[ผู้จัดการออนไลน์]]]</ref> ขณะที่ พล.ต.จำลอง ที่เคยชนะมาแล้วอย่างถล่มทลายเมื่อปี [[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528|พ.ศ. 2528]] และ [[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533|พ.ศ. 2533]] ได้คะแนน 514,401 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.09
โดยการเลือกตั้งมีขึ้นใน[[วันอาทิตย์]]ที่ [[2 มิถุนายน]] ปีเดียวกัน ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า ดร.พิจิตต ที่หาเสียงโดยชูนโยบายด้าน[[สิ่งแวดล้อม]] และต้าน[[มลพิษ]]ทาง[[อากาศ]] ได้รับเลือกด้วยคะแนน 768,994 คะแนน คิดเป็น[[ร้อยละ]] 43.53<ref>[http://www.manager.co.th/politics/electionBK3.aspx สถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จาก][[ผู้จัดการออนไลน์]]</ref> ขณะที่ พล.ต.จำลอง ที่เคยชนะมาแล้วอย่างถล่มทลายเมื่อปี [[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528|พ.ศ. 2528]] และ [[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533|พ.ศ. 2533]] ได้คะแนน 514,401 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.09
 
อนึ่ง การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 51 มากกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา โดยมีปรากฏการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้น ได้แก่ แม้ว่า[[ฝน]]จะตกหนัก และบางครอบครัวที่ได้เดินทางออกไปเที่ยวยังต่างจังหวัด ก็รีบกลับมาให้ทันการลงคะแนน อีกทั้งยังมี[[Poll|การสำรวจคะแนนความนิยม]]จาก[[สถาบันอุดมศึกษา|สถาบันการศึกษา]]ต่าง ๆ บ่งชี้ว่า ดร.พิจิตต จะได้รับเลือกไปด้วยคะแนนเสียงขาดลอย ซึ่งผลก็ออกมาจริงตามนั้น ถึงขนาดที่คอลัมนิสต์ใน[[หนังสือพิมพ์]]บางรายได้เขียนแสดงความยินดีต่อ ดร.พิจิตต ล่วงหน้า<ref>"พิจิตต" โค่น "จำลอง" เข้าป้ายผู้ว่าฯ กทม., หน้า 251. ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์ มติชน ([[สำนักพิมพ์มติชน]], [[พ.ศ. 2550]]) ISBN 974-323-889-1 </ref>
4,784

การแก้ไข