ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 43:
 
== พระโอรส-ธิดา ==
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ทรงเป็นต้นราชสกุลอิศรางกูร ณ อยุธยานุรักษ์ เสกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้าปัญจปาปี หรือ คุณปัญจปาปี พระราชธิดาพระองค์ที่ 13 ใน[[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรี]] กับ[[กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์]] มีพระโอรส-ธิดา 5 พระองค์ คือได้แก่
* หม่อมเจ้าใหญ่
* หม่อมเจ้ากลาง
* หม่อมเจ้าหญิงศรีฟ้า
* หม่อมเจ้าสุนทรา
* หม่อมเจ้าหญิงรสสุคนธ์
นอกจากนี้ยังมีหม่อมท่านคนอื่น ๆ อีกจำนวนมาก รวมมีพระโอรส-ธิดาทั้งสิ้น 82 องค์<ref>สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ''สายใยในราชวงศ์จักรี''. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560, หน้า 15</ref> ได้แก่<ref name=":0" />
 
; พระโอรส
{{col-begin}}
{{col-2}}
* [[พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชอุ่ม กรมหมื่นเทวานุรักษ์]]
* หม่อมเจ้าสนุ่น อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร
6,076

การแก้ไข