ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

{{ดูเพิ่มที่||พิธีสำเร็จการศึกษา}}
[[ไฟล์:พระราชทานปริญญาบัตรพัฒนศิลป์.jpg|thumb|พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2552]]
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะได้เข้ารับ[[พิธีสำเร็จการศึกษา|พิธีพระราชทานปริญญาบัตร]]จาก[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ณ [[โรงละครแห่งชาติ (ประเทศไทย)|โรงละครแห่งชาติ]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม