ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

 
== สัญลักษณ์ ==
"สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์" เป็นนามพระราชทานที่[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] พระราชทานแก่สถาบัน ซึ่งหมายถึง "สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ" เป็นการยกระดับการศึกษาด้านดุริยางคศิลป์และช่างศิลป์ เพื่อนำศิลปะมาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศไทย เครื่องหมายของสถาบันฯ เป็นรูป[[พระพิฆเนศ]]ประทับนั่งในลักษณะเฉียงเล็กน้อยในกรอบวงกลม ด้านบนมีลวดลายไทยยกสูง ด้านล่างกรอบเป็นแถบริบบิ้น ภายในมีชื่อ '''สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์'''
 
* สีประจำสถาบัน {{แถบสี|Green}} [[สีเขียว]]
ผู้ใช้นิรนาม