ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรือโดยสารคลองภาษีเจริญ"

 
== เส้นทางขยายในอนาคต ==
ในกลางปี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จะมีเปิดแผนเส้นทางการเดินเรือ จากท่าเรือบางหว้า วิ่งไปตามแนวคลองบางกอกใหญ่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาสิ้นสุดที่ท่าเรือวัดใหม่ยายแป้น บริเวณคลองบางกอกน้อย มีท่า 10 ท่า ได้แก่ ท่าเรือบางหว้า ท่าเรือภาษีเจริญ ท่าเรือตลาดพลู สะพานเนาวจำเนียร สะพานเจริญพาศน์ ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือราชินี ท่าเรือวัดอรุณฯ ท่าเรือมหาราช อู่จอดเรือพระราชพิธี วัดใหม่ (ยายแป้น)<ref>[https://thestandard.co/passenger-boat-khlong-bangkok-yai/ เชื่อมเรือต่อราง เรือโดยสารคลองบางกอกใหญ่]</ref>
 
=== ความปลอดภัย ===
25,424

การแก้ไข