ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมธนารักษ์"

ยอมรับ
(ยอมรับ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
* สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
 
==== ด้านการประเมินทรัพย์สิน ====
 
* สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
 
==== ด้านบริหารเงินตราและทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ====
ผู้ใช้นิรนาม