ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาศยปียะ"

ย้อนการแก้ไขของ Mafuyu (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Saeng Petchchai
(ย้อนการแก้ไขของ Mafuyu (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Saeng Petchchai)
{{ย้าย/วิกิพจนานุกรม}}
'''นิกายกัสสปิกวาท'''หรือ'''นิกายกาศยปิยวาท''' เป็นสาขาของ[[นิกายสรวาสติวาท]]เกิดเมื่อราว พ.ศ. 200 หลักธรรมส่วนใหญ่เหมือน[[นิกายธรรมคุตตวาท]] เชื่อว่ากรรมที่ทำในอดีตให้ผลในอดีตแล้วหยุดเท่านั้น ไม่ตามมาให้ผลในปัจจุบันและอนาคตอีก มี[[พระไตรปิฎก]]เป็นของตนเอง
==อ้างอิง==
72,388

การแก้ไข