ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เก็ตสึโนวา"

(เพิ่มเพลง)
! #!! รายชื่อสมาชิกในวง!! ชื่อเล่น!! ตำแหน่ง
|-
| align="center"| 1 ||align="center"| [[ปราการ ไรวา]] ||align="center"| (เนม) ||align="center"| ร้องนำ
|-
| align="center"| 2 ||align="center"| นาฑี โอสถานุเคราะห์ ||align="center"| (นาฑี) ||align="center"| มือกีตาร์
1,055

การแก้ไข