ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎ประเภทของการเขียน: ประวัติ สรนันทน์ ร.เอกวัฒน์)
{{ต้องการอ้างอิง}}
เขียนด้วยมือน่ะ
'''การเขียน''' คือ[[การสื่อสาร]]ชนิดหนึ่งของมนุษย์เราที่ต้องอาศัยความพยายาม การเขียนเป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ เป็นลายลักษณ์[[อักษร]]ต่อผู้ที่อ่าน เพื่อให้ผู้รับสารสามารถ[[อ่าน]]ได้เข้าใจ ได้ทราบความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ แล้วสามารถนำมาบอกบอกต่อกับบุคคลอื่นให้ได้ความรู้ที่ผู้รับสารได้รับ เครื่องมือในการเขียนเช่น [[ดินสอ]] [[ปากกา]] [[สี]] [[พู่กัน]] [[กระดาษ]] [[กระดาน]] ฯลฯ การเขียนจะต้องเขียนเป็น[[ภาษา]] ซึ่งอาจเขียนเป็นภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได้
 
ปัจจุบันอาจใช้การพิมพ์แทนการเขียนด้วยลายมือ
 
== ประเภทของการเขียน ==
ผู้ใช้นิรนาม