ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียน"

เพิ่มขึ้น 4,300 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
→‎ประเภทของการเขียน: ประวัติ สรนันทน์ ร.เอกวัฒน์
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8293324 โดย Sian54ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(→‎ประเภทของการเขียน: ประวัติ สรนันทน์ ร.เอกวัฒน์)
 
== ประเภทของการเขียน ==
'''ประวัติ:นายสรนันทน์ ร.เอกวัฒน์ เป็นชาวจังหหวัดฉะเชิงเทรา....ถิ่นกำเหนิด บ้านคลองบางห้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเขื่่อน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา บิดานายหลี แซ่ตัน มารดา นางเทียม เจริญสุข ต่อมาได้เปลี่ยนจาก แซ่มาเป็นสกุลถึง 2 คร้ัง ๆ แรกเป็น อึงตันกี่ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "เอกวัฒน์" โดยมีมูลเหตุในการเปลี่ยนตามที่ญาติช้ันคุณย่าได้เล่าไว้ เป็นความจำแต่วัยเด็กว่า ทวดของย่า คือแม่ของเตี่ย ผมเรียกบิดาว่าเตี่ย เรียกปู่ว่าก๋ง ญาติช้ันย่าคือ ย่าป่าน หรือปั่น น่ันเป็นหลานของคุณทวดซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "ท่านขุน" ท่านชื่อวัฒน์ หรือขุนวัฒน์ ในยุคน้ัน อาจเขียนว่า ขุนวัด ก็อาจจะเป็นไปได้ ส่วนสายของก๋ง ก๋งชื่อเฮ็ง น้ันเล่าว่า ก๋งหรือบิดาของก๋งคือทวดของผมนั้น มาจากซัวเถา ผมจำได้ว่าเมื่อผมอายุได้เกือบ 10 ปี ก๋งยังเป็นคนต่างด้าว มีใบต่างด้าว และเสียเงินค่าต่างด้าวเป็นรายปี ๆ ละเกือบร้อยบาท นับว่าแพงมากในยุคข้าวยากหมากแพง ต่อมาทางการมีประกาศให้ คนจีนที่เสียต่างด้าว ยอมเลิกใช้แซ่มาใช้สกุลได้ และไม่ต้องเสียค่าต่างด้าว ก๋งจึงยอม เพราะก๋งขี้เหนียว และเปลี่ยนคร้ังแรกเป็น อึงตันกี่ ยังคงมีคำว่า ตัน เอาไว้ จำได้ว่า อาผมคือ น้องชายเตี่ยเป็นทหารเกณฑ์ใช้นามสกุล อึงตันกี่ คือ พลทหารปิ่น อึงตันกี่ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนมาเป็น เอกวัฒน์ โดยสายใยทางย่านำนามของคุณทวดคือ ขุนวัฒน์ มาเป็นนามสกุล เป็น "เอกวัฒน์" ส่วน ร.เอกวัฒน์ ผมจะได้เล่าในโอกาสต่อไป เมื่อผมเกิด เตี่ยใช้นามสกุลเอกวัฒน์แล้ว แม้เตี่ยจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่ แต่แม่ก็ยอมใช้นามสกุลเตี่ยแบบอัตโนมัติ ผมเป็นบุตรนายหลี นางเทียม เอกวัฒน์ มีพี่น้อง 5 คน ผมเป็นลูกคนโต ผมเกิดในเวลาที่ครอบครัวค่อนอข้างอัตคัดขัดสน ไม่อยากเล่า ไม่ใช่อาย แต่จะเอาไว้เล่าในภาคต่อ ๆ ไป/20 มิถุนายน 2562<br />'''{{โครงส่วน}}
<br />{{โครงส่วน}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==