ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในวิกิพีเดีย ความโดดเด่นเป็นการทดสอบของผู้ใช้เพื่อตัดสินว่าเรื่องหนึ่ง ๆ ควรมีบทความของตนเองหรือไม่ ในกรณีบทความ'''บุคคล''' ผู้ที่เป็นหัวข้อบทความ[[ชีวประวัติ]]นั้นควร "ควรแก่การรู้จัก" (worthy of notice) "โดดเด่น" คือ "สะดุดตา" หรือ "มีความสำคัญ น่าสนใจ หรือผิดธรรมดามากพอสมควรได้รับความสนใจหรือจดบันทึก" ในวิกิพีเดียเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรของชีวิตบุคคลนั้น คำว่า "โดดเด่น" ในความหมายที่ว่ามีชื่อเสียงหรือเป็นที่นิยมนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัตินี้โดยตรง
 
แนวปฏิบัติความโดดเด่นสำหรับชีวประวัตินี้สะท้อน[[WP:CONSENSUSCON|ความเห็นพ้อง]]ผ่านการอภิปรายต่าง ๆ และมีการเสริมด้วยวัตรปฏิบัติที่มั่นคงแล้ว และแจ้งคำวินิจฉัยว่าบทความเกี่ยวกับบุคคลบทความใดควรเขียนขึ้น รวมกับบทความอื่น ลบเสียหรือพัฒนาต่อไปได้
 
== เกณฑ์เบื้องต้น ==
10,250

การแก้ไข