ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแพ้ว"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
===สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร===
* โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
===สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา===
* วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
 
== การสาธารณสุข ==
ผู้ใช้นิรนาม