ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเมรุมาศ"

</center>
 
ในปี [[พ.ศ. 2527]] เมื่อ[[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี]]ใน[[รัชกาลที่ 7]] เสด็จสวรรคต จึงได้มีการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้น โดยพระเมรุมาศออกแบบโดยอาจารย์[[ประเวศ ลิมปรังษี]] เป็นทรงปราสาทแบบจัตุรมุข ยอดทรงมณฑปประกอบด้วยพระพรหมพักตร์ ยอดบนสุดประดิษฐานสัปตปฎลเศวตฉัตร มีพระนามาภิไธยย่อ รพ ที่หน้าบันทั้ง 4 ด้าน ตัวอาคารประกอบด้วยชั้นฐานทักษิณ<ref>[http://www.asa.or.th/kingbook/Queen_of_King_Rama7_Merumart.html พระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี] asa.or.th</ref> ส่วนหลังคาองค์พระเมรุมาศประกอบมุขทิศ การออกแบบโดยการยึดแบบพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ[[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง]] แล้วมาปรับแบบให้เข้ากับพระราชบุคลิกในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ซึ่งมีลักษณะ สง่า นิ่มนวล จับตาจับใจ<ref>ธ เสด็จสู่สวรรค์นิรันดร, หน้า 26</ref>
 
ล่วงมาในปี พ.ศ. 2538 [[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]]เสด็จสวรรคต พระเมรุมาศได้จัดสร้างโดย[[กรมศิลปากร]] ณ [[ท้องสนามหลวง]] พระเมรุทรงปราสาทจัตุรมุขย่อมุมไม้สิบสองยอดเกี้ยว ยอดสุดปักสัปตปฎลเศวตฉัตร มีพระนามาภิไธยย่อ สว ที่หน้าบันทั้ง 4 ด้าน หลังคามุขซ้อน 3 ชั้น ช่อฟ้าใบระกาเป็นลายซ้อนไม้ ในการก่อสร้างครั้งนั้น[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ได้พระราชทานพระวินิจฉัยให้ใช้วัสดุเรซินในการตกแต่งพระเมรุบางส่วนเพื่อความรวดเร็วและลดปริมาณไม้<ref>ธ เสด็จสู่สวรรค์นิรันดร, หน้า 30</ref> งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างพระเมรุ นั้นประมาณ 120 ล้านบาท <ref>[http://www.manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID=9510000130833 พระเมรุ สถาปัตยกรรมแห่งความภักดี แด่องค์ขัตติยนารี พระพี่นาง] ผู้จัดการออนไลน์ 4 พฤศจิกายน 2551 16:21 น.</ref>
ผู้ใช้นิรนาม