ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช"

(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
== โอรส - ธิดา ==
* หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช สมรสกับ หม่อมทรัพย์ ศรีธวัช มี บุตร - ธิดา ดังนี้
** หม่อมราชวงศ์ชัยธวัช ศรีธวัช สมรสกับ นางประจวบ ศรีธวัช มี บุตร - ธิดา ดังนี้
*** หม่อมหลวงพรทิพย์ ศรีธวัช ( บุญวิริยะ )
*** หม่อมหลวงทิพาพร ศรีธวัช ( พร้อมพิณ )
*** หม่อมหลวงจิราพร ศรีธวัช ( เลขาขำ )
*** หม่อมหลวงสิทธิพร ศรีธวัช ( ถึงแก่กรรม )
*** หม่อมหลวงจิตประไพ ศรีธวัช ( คำคม )
*** หม่อมหลวงจิตรา ศรีธวัช
** หม่อมราชวงศ์ทรงศรี ศรีธวัช ( สนิทวงศ์ ) สมรสกับ [[หม่อมหลวงประพันธ์_สนิทวงศ์|หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์]] มี บุตร - ธิดา ดังนี้
*** พล.อ.อ.[[อนุพันธ์ สนิทวงศ์]]
*** พล.ต.อ.[[อิสระพันธ์ สนิทวงศ์]]
 
== โอรส - ธิดา ==
ผู้ใช้นิรนาม