ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ออร์แกเนลล์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:biological_cell.svg|thumb|330px|ภาพเซลล์โดยสัตว์ทั่วไป ประกอบด้วย'''ออร์แกเนลล์'''ต่าง ๆ ดังนี้ (1) [[นิวคลีโอลัส]], (2) [[นิวเคลียสเซลล์|นิวเคลียส]], (3) [[ไรโบโซม]], (4) [[เวสิเคิล]], (5) [[เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม]]แบบผิวขรุขระ, (6) [[กอลจิแอปพาราตัส]], (7) [[ไซโทสเกลเลตอน]], (8) [[เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม]]แบบผิวเรียบ, (9) [[ไมโทคอนเดรีย]], (10) [[แวคิวโอล]], (11) [[ไซโทพลาซึม]], (12) [[ไลโซโซม]], (13) [[เซนทริโอล]]]]
 
ใน[[ชีววิทยาของเซลล์]] '''ออร์แกเนลล์'''เป็นโครงสร้างย่อยๆ ภายใน[[เซลล์ (ชีววิทยา)|เซลล์]]ที่มีหน้าที่เฉพาะ และอยู่ภายในโครงสร้างปิดที่เป็นเยื่อ[[ลิพิด]]แบ่งออกเป็น1ชั้นและ2ชั้นโคตรโก้
 
คำว่า ''ออร์แกเนลล์'' (organelle) มาจากแนวความคิดที่ว่า โครงสร้างเล็กๆ ในเซลล์นี้เปรียบเหมือนกับ [[อวัยวะ]] (organ) ของ[[ร่างกาย]] (โดยการเติม[[คำปัจจัย]] ''-elle'': เป็นส่วนเล็กๆ) ออร์แกเนลล์มองเห็นได้ภายใต้[[กล้องจุลทรรศน์]] และแยกให้บริสุทธิ์ได้โดยวิธีการ[[กระบวนการปั่นแยกเซลล์]] (cell fractionation)
ผู้ใช้นิรนาม