ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟปาดังเบซาร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8352783 สร้างโดย สุวิชชา สุทธิโยค (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ยังมีลานสินค้าซึ่งใช้เป็นท่าเรือแห้งสำหรับมาเลเซียส่วนเหนือและสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)
=={{flagicon|Thailand}}บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย==
มีขบวนรถไปกลับ[[ชุมทางหาดใหญ่]]จำนวน4ขบวน ดังนี้
ขบวนท้องถิ่น 948/947
ขบวนท้องถิ่น 950/949
มีขบวนรถไปกลับ[[กรุงเทพ]]จำนวน2ขบวน ดังนี้
ขบวนรถด่วพิเศษ 45/46
 
=={{flagicon|Malaysia}}บริการของการถไฟมาเลเซีย [[เกอเรตาปีตานะฮ์เมอลายู]] ==
===ขบวนเที่ยงไปKuala Lumpur Sentral===