ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟชุมพร"

สถานีชุมพร เคยเป็นชุมทาง ให้รถไฟทหารสายแยก ไป เขาฝาชี ความยาว 90 กิโลเมตร เมื่อ [[25 ธันวาคม]][[พ.ศ. 2486]] ตามความต้องการของกองทัพญี่ปุ่นที่ประจำการในประเทศไทย ต่อมา เมื่อ [[19 มีนาคม]][[พ.ศ. 2488]] กองทัพสัมพันธมิตร ได้ส่งฝูงบินทึ้งระเบิด บี 24 ถล่มย่านสถานีชุมพร และทางรถไฟไปเขาฝาชี เสียหายยับเยิน จนต้องถอนรางรถไฟทหารสายแยก ไป เขาฝาชี ออกไปบางส่วนเพื่อซ่อมแซมย่านสถานีชุมพร พอสิ้นสงครามมหาเอเซียบูรพา ทหารญี่ปุ่น ขอถอนราง ทางแยกสายเขาฝาชีหมดสิ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพสัมพันธมิตรเข้ายึดฐานที่มั่นกองทัพญี่ปุ่น เมื่อ [[กันยายน]][[พ.ศ. 2488]] ผลของสงครามทำให้กรมรถไฟต้องสร้างสถานีชุมพรขึ้นมาใหม่ เมื่อปี [[พ.ศ. 2491]]
 
==ตารางเวลาการเดินรถ==
===เที่ยวขึ้น===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ถึงชุมพร}}
{{ดพ41|05.49}}
{{ดพ39|05.49}}
{{ดพ43|14.36}}
{{ท445|ต้นทาง}}
{{ธ255|16.55}}
{{ร171|21.12}}
{{ดพ31|22.34}}
{{ดพ37|23.15}}{{ดพ45|23.15}}
{{ร169|00.42}}
{{ด83|01.16}}
{{ร173|02.48}}
{{ร167|03.18}}
{{ร177|03.29}}
{{ด85|04.13}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
===เที่ยวล่อง===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ถึงชุมพร}}
{{ธ254|06.56}}
{{ดพ40|12.41}}
{{ท446|ปลายทาง}}
{{ร174|19.27}}
{{ร168|20.21}}
{{ด86|21.10}}
{{ร178|20.50}}
{{ดพ44|22.43}}
{{ดพ42|22.43}}
{{ร170|23.12}}
{{ด84|23.50}}
{{ร172|00.24}}
{{ดพ38|01.56}}{{ดพ46|01.56}}
{{ดพ32|02.23}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
===ข้อมูลจำเพาะ===
*รหัส : 4186
*ชื่อภาษาไทย : ชุมพร
*ชื่อภาษาอังกฤษ : Chumphon
*ชื่อย่อภาษาไทย : ชพ.
*ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : CPN
*ชั้นสถานี : สถานีชั้น 1
*ระบบอาณัติสัญญาณ :ไฟสี 3 ท่า แบบมีหอสัญญานควบคุม
*พิกัดที่ตั้ง : 468+530
*ที่อยู่ : ถนนนวมินทร์รวมใจ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
*ชานชาลาราง : 3ชานชาลารางตัวสถานี 3ชานชาลารางตัดรถสินค้า หลังหอสัญญานอีก 2ชานชาลาราง 10ชานชาลารางโรงรถจักร ด้านรับส่งสินค้าทางย่านอีก 2 ชานชาลาราง
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* http://www.railway.co.th/ticket/south.asp
10,250

การแก้ไข