ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟชุมพร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*ที่อยู่ : ถนนนวมินทร์รวมใจ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
*ชานชาลาราง : 3ชานชาลารางตัวสถานี 3ชานชาลารางตัดรถสินค้า หลังหอสัญญานอีก 2ชานชาลาราง 10ชานชาลารางโรงรถจักร ด้านรับส่งสินค้าทางย่านอีก 2 ชานชาลาราง
===ผังสถานี===
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" table
|-
| colspan="2" style="border-top:solid 1px gray;border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;" |<center><small>[[ชานชาลาด้านข้าง]], ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร, อาคารพักผู้โดยสาร</small></center>
|-
| colspan="2" style="border-bottom:solid 1px gray;" |<small>มุ่งหน้า [[สถานีรถไฟนาชะอัง|นาชะอัง]]</small><nowiki> ----------|----------|----------|----------|</nowiki>''ชานชาลาที่1''<nowiki>----------|----------|----------|----------|----------|----------</nowiki><small>มุ่งหน้า [[สถานีรถไฟแสงแดด|แสงแดด]]</small>
|-
| colspan="2" style="border-top:solid 1px gray;border-right:solid 1px black;border-left:solid 1px black;border-bottom:solid 1px black;" |<center><small>[[ชานชาลาเกาะกลาง]]</small></center>
|-
| colspan="2" style="border-bottom:solid 1px gray;" |<nowiki> ----------|----------|----------|----------|----------|----- </nowiki>''ชานชาลาที่2/ทางหลีก''<nowiki> -----|----------|----------|----------|----------|----------|------</nowiki>
|-
| colspan="2" style="border-bottom:solid 1px gray;" |<nowiki> ----------|----------|----------|----------|----------|----- </nowiki>''ทางหลีก''<nowiki> -----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------</nowiki>
|-
| colspan="2" style="border-bottom:solid 1px gray;" |<nowiki> ----------|----------|----------|----------|----------|----- </nowiki>''ทางหลีก''<nowiki> -----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------</nowiki>
|-
| colspan="2" style="border-bottom:solid 1px gray;" |<nowiki> ----------|----------|----------|----------|----------|----- </nowiki>''ย่านสถานี''<nowiki> -----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------</nowiki>
|-
| colspan="2" style="border-bottom:solid 1px gray;" |<nowiki> ----------|----------|----------|----------|----------|----- </nowiki>''ย่านสถานี''<nowiki> -----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------</nowiki>
|-
| colspan="2" style="border-bottom:solid 1px gray;" |<nowiki> ----------|----------|----------|----------|----------|----- </nowiki>''ย่านสถานี''<nowiki> -----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------</nowiki>
|-
| colspan="2" style="border-top:solid 1px gray;border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;" |<center><small>ที่ทำการ สรพ.ชพ.และโรงรถจักรชุมพร</small></center>
|-
|}
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* http://www.railway.co.th/ticket/south.asp