ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แทตทูคัลเลอร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ธีธัช เลาหะสราญ (ต้นกล้า) - กีตาร์, ร้องประสาน
* ภูวิศ กัญธยากร (เอเทนส์) - กีตาร์, ร้องประสาน
* ทัศไนย สมุทรศร (ยิ้ม) - กีตาร์, ร้องประสาน
* มนัญชัย จันทร์ควง (มาร์ค) - กีตาร์, ร้องประสาน
* ทิวัตถ์ชานนท์ เพิ่มผมประเสริฐ (บัค) - กีตาร์เบส, ร้องประสาน
 
== ผลงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม