ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 292"

| กม. = 1+900
| ชื่อ = แยกตับเต่า
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] ไป[[อำเภอเลิงนกทา|เลิงนกทา]] , และ[[จังหวัดมุกดาหาร|มุกดาหาร]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
| กม. = 6+800
| ชื่อ = แยกดอนมะยาง
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|202}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]] ไป[[อำเภอป่าติ้ว|ป่าติ้ว]] , และ[[จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2477}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2477]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
| กม. = 8+191
| ชื่อ = แยกศาลาแดง
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] ไป[[อำเภอคำเขื่อนแก้ว|คำเขื่อนแก้ว]] , และ[[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
1,248

การแก้ไข