ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 292"

| หมายเลข = 292
| ทิศทาง = ถนนเลี่ยงเมืองยโสธร
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด = ยโสธร
| pspan = 8
| กม. = 0+000
| ชื่อ = แยกเทคนิค
| ขนาด = 2
| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|292}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 292|ถนนเลี่ยงเมืองยโสธร (ด้านเหนือ)]]
}}
{{ทางแยก
| ต่อ = yes
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] ไป[[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
{{ทางแยก
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|202}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]] ไป[[อำเภอป่าติ้ว|ป่าติ้ว]] , [[จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2477}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2477]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 9
| ชื่อ = แยกศาลาแดง
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] ไป[[อำเภอคำเขื่อนแก้ว|คำเขื่อนแก้ว]] , [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
{{ทางแยก/จบ}}
1,248

การแก้ไข