ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธโสธร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{รายการอ้างอิง}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[หมวดหมู่:พระพุทธรูปในจังหวัดฉะเชิงเทรา|พุทธโสธร]]
[[หมวดหมู่:พระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทยปางสมาธิ|พุทธโสธร]]
[[หมวดหมู่:พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา|พุทธโสธร]]
{{โครงพระพุทธศาสนา}}
13,498

การแก้ไข