ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียง"

เพิ่มขึ้น 30 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
→‎คุณลักษณะของเสียง: เสียงให้ชัดขึ้น
(→‎คุณลักษณะของเสียง: เสียงให้ชัดขึ้น)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ความกว้างช่วงคลื่น]] (bandwidth) หมายถึง ขนาดของ[[วงคลื่น]]สองวงที่แผ่กันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความยาวของ[[คลื่นเสียง]]มีน้อย ยิ่ง[[ความกว้างช่วงคลื่น]]มีมาก [[ความถี่]]ของเสียง (ระดับเสียง) ยิ่งสูงขึ้น
 
=== '''ความดันเสียง (sound pressureเสียงของโทรศัพท์มือถือ)''' ===
หมายถึง ค่าความดันของคลื่นเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปจากความดันบรรยากาศปกติ ซึ่งค่าความดันที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ    ค่าความสูงคลื่นหรือแอมปลิจูด   การตอบสนองของหูต่อความดันเสียงไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรง แต่มีความสัมพันธ์นลักษณะของลอกาลิทึม (Logarithm) ดังนั้น ค่าระดับความดันเสียง ที่อ่านได้จากการตรวจวัดโดยเครื่องวัดเสียงนั้น เป็นค่าทีได้จากการเปรียบเทียบกับความดันเสียงอ้างอิงแล้ว มีหน่วยวัดเป็น [[เดซิเบล|เดชิเบล]] (decibel : dB)
 
=== แอมพลิจูด ===
[[แอมพลิจูด]] (amplitude) หมายถึง ความสูงระหว่าง[[ยอดคลื่น]]และ[[ท้องคลื่น]]ของ[[คลื่นเสียงคลื]] ที่แสดงถึง[[ความเข้มของเสียง]]
(Intensity) หรือ[[ความดังของเสียง]] (Loudness) ยิ่ง[[แอมปลิจูด]]มีค่ามาก ความเข้มหรือความดังของเสียงก็ยิ่งเพิ่มขึ้น
 
ผู้ใช้นิรนาม