ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 292"

| กม. = 1+900
| ชื่อ = แยกตับเต่า
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] ไป[[อำเภอเลิงนกทา|เลิงนกทา]] , [[จังหวัดมุกดาหาร|มุกดาหาร]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2169}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] เข้า[[เทศบาลเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
}}
1,248

การแก้ไข